Skip to main content
Prof. dr. Simona Kralj Fišer


+386(0) 1 470 63 33

simona.kralj-fiser@zrc-sazu.si


Povezave


V naših raziskavah preučujemo vedenje in življenjske strategije (ang. life-history strategies) v okviru evolucijskega in ekološkega konteksta.

Raziskovalne smeri

• Zakaj se živalske samice in samci razlikujejo, zakaj sta spola različna po videzu in vedenju? Samci in samci si delijo iste gene za večino homolognih lastnosti, vendar se lahko njihovi fenotipi drastično razlikujejo. Kako ob enakem genomu nastanejo te izjemne razlike med spoloma? Naše raziskave se osredotočajo na razumevanje mehanizmov, ki oblikujejo spolne razlike. Pri raziskovanju uporabljamo kombinacijo kvantitativnih genetskih in eksperimentalnih pristopov. Da bi odkrili, kako ob istem genomu lahko nastanejo izjemne spolne razlike, npr. v velikosti telesa, nameravamo uporabiti tradicionalne in najsodobnejše metode, tj. načrtno gojenje, kvantitativno genetiko, genomiko in transkriptomiko.

• Osredotočamo se na preučevanje vedenjskih razlik med osebki in njihovih evolucijskih in ekoloških posledic. Še posebej nas zanima, ali in kako spolni izbor vpliva na evolucijo osebnosti. Proučujemo tudi genetsko arhitekturo osebnostnih lastnosti in kako se spola v tej arhitekturi razlikujeta.

• Preučujemo, kako so osebnosti povezane s sposobnostjo prilagajanja spreminjajočemu se okolju. V naših trenutnih študijah preiskujemo, ali lahko transgeneracijska plastičnost, zlasti materinski učinki, služijo kot kratkoročni odziv na antropogene spremembe.

• Vloga spolno specifičnih materinskih učinkov pri oblikovanju fenotipskih spolnih razlik.

 

Herczeg, G., Balázs, G., Bíró, A., Fišer, Ž., Kralj-Fišer, S. & Fišer, C. (2023). Island and Rensch's rules do not apply to cave vs. surface populations of Asellus aquaticus. Frontiers in Ecology and Evolution, section Behavioral and Evolutionary Ecology. In press.

Mammola, S., Malumbres-Olarte, J., Arabesky, V., Barrales-Alcalá, D. A., Barrion-Dupo, A. L., …Kralj-Fišer, S., ... & Chuang, A. (2022). An expert-curated global database of online newspaper articles on spiders and spider bites. Scientific data, 9(1), 109.

Glenszczyk, M., Outomuro, D., Gregorič, M., Kralj-Fišer, S., Schneider, J. M., Nilsson, D. E., ... & Tedore, C. (2022). The jumping spider Saitis barbipes lacks a red photoreceptor to see its own sexually dimorphic red coloration. The Science of Nature109(1), 6.

Mammola, S., Malumbres-Olarte, J., Arabesky, V., Barrales-Alcalá, D. A., Barrion-Dupo, A. L., …Kralj-Fišer, S., ... & Scott, C. (2022). The global spread of misinformation on spiders. Current Biology32(16), R871-R873.

Kralj-Fišer, S., Kuntner, M., & Debes, P. V. (2022). Sexual conflict mitigation via sex-specific trait architecture. bioRxiv, 2022-11.

Fishman, R., Kralj-Fišer, S., Marglit, S., Koren, L., & Vortman, Y. (2022). Quantitative genetic study suggests sex-specific genetic architecture for fetal testosterone in a wild mammal. bioRxiv, 2022-02.

Turk, E., Čelik, T., Smrdu, M., Šet, J., Kuder, A., Gregorič, M., & Kralj-Fišer, S. (2021). Adherence to COVID-19 mitigation measures: The role of sociodemographic and personality factors. Current Psychology, 1-17.

Turk, E., Bond, J. E., Cheng, R. C., Čandek, K., Hamilton, C. A., Gregorič, M., ... & Kuntner, M. (2021). A Natural Colonisation of Asia: Phylogenomic and Biogeographic History of Coin Spiders (Araneae: Nephilidae: Herennia). Diversity13(11), 515.

Golobinek, R., Gregorič, M., & Kralj-Fišer, S. (2021). Body size, not personality, explains both male mating success and sexual cannibalism in a widow spider. Biology10(3), 189.

Premate, E., Borko, Š., Kralj‐Fišer, S., Jennions, M., Fišer, Ž., Balázs, G., ... & Fišer, C. (2021). No room for males in caves: Female‐biased sex ratio in subterranean amphipods of the genus Niphargus. Journal of evolutionary biology34(10), 1653-1661.

Smrdu, M., Kuder, A., Turk, E., Čelik, T., Šet, J., & Kralj-Fišer, S. (2021). COVID-19 pandemic and lockdown: associations with personality and stress components. Psychological Reports, 00332941211043451

Šet, J., Turk, E., Golobinek, R., Lokovšek, T., Gregorič, M., Lebrón, S. G. Q., ... & Kralj-Fišer, S. (2021). Sex-specific developmental trajectories in an extremely sexually size dimorphic spider. The Science of Nature108, 1-12.

Lissowsky, N., Kralj-Fišer, S., & Schneider, J. M. (2021). Giant and dwarf females: how to explain the fourfold variation in body size and fecundity in Trichonephila senegalensis (Aranea: Nephilidae). Biological Journal of the Linnean Society133(4), 1016-1030.

Kralj‐Fišer, S., Schneider, J. M., Kuntner, M., Laskowski, K., & Garcia‐Gonzalez, F. (2021). The genetic architecture of behavioral traits in a spider. Ecology and evolution11(10), 5381-5392.

Quiñones-Lebrón, S. G., Kuntner, M., & Kralj-Fišer, S. (2021). The effect of genetics, diet, and social environment on adult male size in a sexually dimorphic spider. Evolutionary Ecology35(2), 217-234.

Turk, E., Kralj-Fišer, S., & Kuntner, M. (2021). Exploring diversification drivers in golden orbweavers. Scientific reports11(1), 9248.

Turk, E., Čandek, K., Kralj‐Fišer, S., & Kuntner, M. (2020). Biogeographical history of golden orbweavers: Chronology of a global conquest. Journal of Biogeography47(6), 1333-1344.

Kralj-Fišer, S., Premate, E., Copilaş-Ciocianu, D., Volk, T., Fišer, Ž., Balázs, G., ... & Fišer, C. (2020). The interplay between habitat use, morphology and locomotion in subterranean crustaceans of the genus Niphargus. Zoology139, 125742.

Herczeg, G., Hafenscher, V. P., Balázs, G., Fišer, Ž., Kralj‐Fišer, S., & Horváth, G. (2020). Is foraging innovation lost following colonization of a less variable environment? A case study in surface‐vs. cave‐dwelling Asellus aquaticus. Ecology and Evolution10(12), 5323-5331.

Kralj‐Fišer, S., Laskowski, K. L., & Garcia‐Gonzalez, F. (2019). Sex differences in the genetic architecture of aggressiveness in a sexually dimorphic spider. Ecology and Evolution9(18), 10758-10766.

Kralj-Fišer, S., & Gregorič, M. (2019). Spider welfare. The Welfare of Invertebrate Animals, 105-122.

Quiñones-Lebrón, S. G., Gregorič, M., Kuntner, M., & Kralj-Fišer, S. (2019). Small size does not confer male agility advantages in a sexually-size dimorphic spider. Plos one14(5), e0216036.

Turk, E., Kuntner, M., & Kralj-Fišer, S. (2018). Cross-sex genetic correlation does not extend to sexual size dimorphism in spiders. The Science of Nature105, 1-8.

Kralj-Fišer, S., Hebets, E. A., & Kuntner, M. (2017). Different patterns of behavioral variation across and within species of spiders with differing degrees of urbanization. Behavioral Ecology and Sociobiology71, 1-15.

Gavín-Centol, M. P., Kralj-Fišer, S., De Mas, E., Ruiz-Lupión, D., & Moya-Laraño, J. (2017). Feeding regime, adult age and sexual size dimorphism as determinants of pre-copulatory sexual cannibalism in virgin wolf spiders. Behavioral ecology and sociobiology71, 1-10.

Kralj-Fišer, S., Čandek, K., Lokovšek, T., Čelik, T., Cheng, R. C., Elgar, M. A., & Kuntner, M. (2016). Mate choice and sexual size dimorphism, not personality, explain female aggression and sexual cannibalism in raft spiders. Animal Behaviour111, 49-55.

Gregorič, M., Šuen, K., Cheng, R. C., Kralj-Fišer, S., & Kuntner, M. (2016). Spider behaviors include oral sexual encounters. Scientific Reports6(1), 1-5.

Kuntner, M., Cheng, R. C., Kralj-Fišer, S., Liao, C. P., Schneider, J. M., & Elgar, M. A. (2016). The evolution of genital complexity and mating rates in sexually size dimorphic spiders. BMC Evolutionary Biology16(1), 1-9.

Quiñones-Lebrón, S. G., Kralj-Fišer, S., Gregorič, M., Lokovšek, T., Čandek, K., Haddad, C. R., & Kuntner, M. (2016). Potential costs of heterospecific sexual interactions in golden orbweb spiders (Nephila spp.). Scientific reports6(1), 1-6.

Kuntner, M., Pristovšek, U., Cheng, R. C., Li, D., Zhang, S., Tso, I. M., ... & Kralj-Fišer, S. (2015). Eunuch supremacy: evolution of post-mating spider emasculation. Behavioral ecology and sociobiology69, 117-126.

Kralj-Fišer, S., & Schuett, W. (2014). Studying personality variation in invertebrates: why bother?. Animal Behaviour91, 41-52.

Kralj-Fišer, S., Čelik, T., Lokovšek, T., Šuen, K., Šiling, R., & Kuntner, M. (2014). Development and growth in synanthropic species: plasticity and constraints. Naturwissenschaften101, 565-575.

Kralj‐Fišer, S., Schneider, J. M., & Kuntner, M. (2013). Challenging the aggressive spillover hypothesis: Is pre‐copulatory sexual cannibalism a part of a behavioural syndrome?. Ethology119(8), 615-623.

Kralj-Fišer, S., Sanguino Mostajo, G. A., Preik, O., Pekár, S., & Schneider, J. M. (2013). Assortative mating by aggressiveness type in orb weaving spiders. Behavioral Ecology24(4), 824-831.

Kralj-Fišer, S., Gregorič, M., Lokovšek, T., Čelik, T., & Kuntner, M. (2013). A glimpse into the sexual biology of the “zygiellid” spider genus Leviellus. The Journal of Arachnology41(3), 387-391.

Kralj-Fišer, S., Daisley, J. N., & Kotrschal, K. (2013). Individuals matter: personality. The Social Life of Greylag Geese: Patterns, Mechanisms and Evolutionary Function in an Avian Model System. Cambridge University Press, Cambridge, 45-64.

Kralj-Fišer, S., & Schneider, J. M. (2012). Individual behavioural consistency and plasticity in an urban spider. Animal Behaviour84(1), 197-204.

Kralj-Fišer, S., Schneider, J. M., Justinek, Ž., Kalin, S., Gregorič, M., Pekár, S., & Kuntner, M. (2012). Mate quality, not aggressive spillover, explains sexual cannibalism in a size-dimorphic spider. Behavioral Ecology and Sociobiology66, 145-151.

Li, D., Oh, J., Kralj-Fišer, S., & Kuntner, M. (2012). Remote copulation: male adaptation to female cannibalism. Biology Letters8(4), 512-515.

Kuntner, M., Gregorič, M., Zhang, S., Kralj-Fišer, S., & Li, D. (2012). Mating plugs in polyandrous giants: which sex produces them, when, how and why?. PLoS One7(7), e40939.

Lee, Q. Q., Oh, J., Kralj-Fišer, S., Kuntner, M., & Li, D. (2012). Emasculation: gloves-off strategy enhances eunuch spider endurance. Biology Letters8(5), 733-735.

Kralj-Fišer, S., Gregorič, M., Zhang, S., Li, D., & Kuntner, M. (2011). Eunuchs are better fighters. Animal Behaviour81(5), 933-939.

Luštrik, R., Turjak, M., Kralj-Fišer, S., & Fišer, C. (2011). Coexistence of surface and cave amphipods in an ecotone environment. Contributions to Zoology80(2), 133-141.

Kralj-Fišer, S., Weiß, B. M., & Kotrschal, K. (2010). Behavioural and physiological correlates of personality in greylag geese (Anser anser). Journal of Ethology28(2), 363-370.

Kralj-Fišer, S., Scheiber, I. B., Kotrschal, K., Weiß, B. M., & Wascher, C. A. (2010). Glucocorticoids enhance and suppress heart rate and behaviour in time dependent manner in greylag geese (Anser anser). Physiology & behavior100(4), 394-400.

Kuntner, M., Kralj-Fišer, S., & Gregorič, M. (2010). Ladder webs in orb-web spiders: ontogenetic and evolutionary patterns in Nephilidae. Biological Journal of the Linnean Society99(4), 849-866.

Kuntner, M., Kralj‐Fišer, S., Schneider, J. M., & Li, D. (2009). Mate plugging via genital mutilation in nephilid spiders: an evolutionary hypothesis. Journal of Zoology277(4), 257-266.

Kralj-Fišer, S., Scheiber, I. B., Blejec, A., Moestl, E., & Kotrschal, K. (2007). Individualities in a flock of free-roaming greylag geese: behavioral and physiological consistency over time and across situations. Hormones and Behavior51(2), 239-248.

Scheiber, I. B., Kralj, S., & Kotrschal, K. (2005). Sampling effort/frequency necessary to infer individual acute stress responses from fecal analysis in greylag geese (Anser anser). Annals of the New York Academy of Sciences1046(1), 154-167.

Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje (research programme • 01. januar 1999 - 31. december 2023)
Razvoj delujočih protokolov za uporabo eDNA iz mrež pajkov (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2019 - 30. junij 2022)
Evolucijske slepe ulice: Pasti ekstremnih fenotipov (01. julij 2018 - 30. junij 2021)

IZOBRAZBA

 • Diplomirana biologinja, Univerza v Ljubljani (UL) (2002)
 • Doktorica znanosti, UL (2009)

NAZIVI

 • Višja znanstvena sodelavka (2021-danes), Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana (ZRC SAZU)
 • Redna profesorica s področja etologije (2023-), Univerza na Primorskem (UP)
 • Izredna profesorica s področja etologije (2018-2023), Univerza na Primorskem (UP)
 • Docentka s področja etologije (2018-2022), UL

ZAPOSLITVE

 • Višja znanstvena sodelavka (2021-danes), znanstvena sodelavka (2012-2021), asistentka z doktoratom (2009-2012), mlada raziskovalka (2006-2009), ZRC SAZU
 • Predavateljica (2013-danes), UP
 • Podoktorska raziskovalka (2010-2011), Univerza v Hamburgu (Oddelek za Vedenjsko biologijo), Hamburg, Nemčija
 • Doktorandka (2003-2004), Konrad Lorenz Research Station für Ethologie, Grünau, & Univerza na Dunaju, Avstrija

PODROČJA RAZISKAV

 • Vedenjska biologija: osebnost pri živalih, spolno vedenje in vedenjska plastičnost
 • Evolucija: evolucija spolnega vedenja in velikostnega spolnega dimorfizma, kvantitativna genetika.
 • Ekologija: vedenje in življenjske strategije (»life-histories«) v ekologiji; bolj specifično na področju urbano spremenjenega okolja.

VODSTVENE FUNKCIJE

 • Vodja programske skupine Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje (ARRS P1-0236) (2020-danes)
 • Vodja vedenjskih raziskav skupine za Evolucijsko Zoologijo (2018-danes), Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, Slovenija
 • Koordinatorica modula Biodiverziteta in evolucija, magistrskega študija 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju Podiplomske šole ZRC SAZU (2020-danes)
 • Koordinatorica modula Biodiverziteta in ekologija, doktorskega študija 3. stopnje Okoljske in regionalne študije Podiplomske šole ZRC SAZU (2020-danes)

VODENJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV

 • Program Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje (ARRS P1-0236)
 • Odgovorna oseba za realizacijo projekta Evolucijske slepe ulice: Pasti ekstremnih fenotipov (ARRS J1-9163) na ZRC-SAZU (2018-2021)
 • Odgovorna oseba za realizacijo projekta Spremenljiva selekcija vzdržuje fenotipski polimorfizem: empirična študija na površinskih in podzemeljskih rakih (ARRS N1-0069) na ZRC-SAZU (2017-2021)
 • ARRS podoktorski projekt (2011-2013): Vloga vedenjskih mehanizmov za invazivnost vrst (Z1-4194)
 • Humboldt Foundation Return Fellowship (2011): Asortativno parjenje glede na osebnost pri pajku mrežarju
 • Humboldtov podoktorski raziskovalni projekt (2010-2011): Vloga konsistenih individualnih razlik pri invazivnosti pajka Larinioides sclopetarius in njihov pomen za strukturo urbane združbe

POUČEVANJE IN MENTORSTVA

 • Predavanja (2013-danes), Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT UP), Slovenija.
 • Predavanja (2022-danes): Znanstveni pristopi v naravoslovju; Izbrana poglavja iz vedenjske biologije: Znanosti o Zemlji in okolju, magistrski študij, Podiplomska šola ZRC SAZU
 • Predavanja (2022-danes): Metodologija okoljskih in regionalnih študij; Izbrana poglavja iz ekologije živali, Vedenjska biologija: Okoljske in regionalne študije, doktorski študij, Podiplomska šola ZRC SAZU
 • Zaključena mentorstva doktorskim študentom: Shakira Quinones-Lebron (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2020); Eva Turk (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, nagrajenka L'Oréal-UNESCO Za ženske v znanosti, 2022, nagrada NIB, 2023).
 • Tekoča mentorstva doktorskim študentom: Rok Golobinek (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani); Simona S. Cirkulan
 • Zaključena mentorstva magistrskih del: Urška Pristovšek (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2013), Nina Šramel (FAMNIT UP, 2017); Tina Cokan (FAMNIT UP, 2017), Lučka Vavpotič (FAMNIT UP, 2017), Rok Golobinek (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2018), Janko Šet (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2020), Katarina Štamulak (FAMNIT UP, 2020), Lea Krajnc (FAMNIT UP, 2020), Chiara Piraino (Univerza v Maastrichtu, Nizozemska, 2022)
 • Tekoča mentorstva magistrskih del: Neža Gabrovšek (FAMNIT UP); Živa Vehovar
 • Zaključena mentorstva diplomskih del: Nastja Ugrin (FAMNIT UP, 2017); Lara Samojlenko (FAMNIT UP, 2016); Andrej Katarinčič (FAMNIT UP, 2016); Lara Gregorčič Vidović (FAMNIT UP, 2016); Zali Slabe (FAMNIT UP, 2015)
 • Drugo: članica komisije za doktorsko disertacijo Chang Chia-Chen (Nacionalna univerza Singapur; 2018); članica skupine za nadzor in spremljanje doktorske disertacije Akshaya Mohana na doktorskem programu iz bioloških in okoljskih znanosti, Univerza v Jyväskylä (Finska; 2021-danes); redna članica akademskih komisij na FAMNIT UP in Univerzi v Ljubljani

DELO V STROKOVNIH KOMISIJAH

 • Članstvo v uredniških odborih znanstvenih revij: Hacquetia (2009-danes)
 • Članstvo v programskih odborih mednarodnih konferenc: 27th European Congress of Arachnology, Ljubljana, Slovenija (2012); 15th Conference of the International Society for Behavioral Ecology (ISBE), New York, ZDA; 31st European Congress of Arachnology, Vac, Madžarska (2018)
 • Ocenjevanje študentskih prispevkov: International Congress of Arachnology, Nova Zelandija (2019); European Congress of Arachnology (Nemčija)
 • Recenzentsko delo: Proceeding of the Royal Society B, American Naturalist, Journal of Animal Ecology, Evolutionary Ecology, Evolution and Ecology, Journal of Evolutionary Biology, Biology Letters, Scientific Reports, Animal Behaviour, Behavioral Ecology, Behavioral Ecology and Sociobiology, Ethology, Behaviour, Hormones and Behavior, Behavioral Processes, Physiology and Behavior, Plos One, Conservation Biology, Animal Cognition, Current Zoology, Naturwissenschaften, Zoology, Journal of Arachnology (https://publons.com/author/1140577/simona-kralj-fiser#profile)
 • Članica komisije za ocenjevanje projektnih prijav Innovation, Canada, 2020; Swiss National Science Foundation, Switzerland 2022; National Science Center Poland, Poland 2023

NAGRADE

 • Nagrada za najboljšega mladega raziskovalca (2010): Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, Slovenija.
 • Najboljši poster na 27th European Congress of Arachnology, Ljubljana, Slovenija, 2012. Avtorji: Pristovšek, Urška, Kralj-Fišer, Simona, Kuntner, Matjaž.
 • 2012    Best poster award at 27th European Congress of Arachnology, Ljubljana
 • 2011-2011        Humboldt Foundation return fellowship
 • 2010-2011        Humboldt Foundation postdoctoral fellowship
 • 2003-2006        Fürst Dietrichstein'sche Stiftung

ČLANSTVA

 • European Society for Evolutionary Biology (ESEB)
 • International Society for Behavioral Ecology (ISBE)

BIBLIOGRAFIJA

Bibiografija je dostopna na povezavi:

https://www.researchgate.net/profile/Simona-Kralj-Fiser

Raziskovalna področja
Zoologija B005