O raziskovalni postaji

Uradni datum odprtja Raziskovalne postaje Barje je 18. april 2018. V poslopju, ki so ga z mislijo na sožitje s precej občutljivim naravnim okoljem ljubljanskega barja projektirali v biroju Styria Arhitektura, danes deluje Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, ki se je tja preselil v celoti. Deloma pa še Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Paleontološki inštitut Ivana Rakovca ZRC SAZU in Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU – ti so si tam uredili laboratorije, ki jih potrebujejo pri svojem znanstvenem delu. V Raziskovalni postaji Barje je tudi prostor za hrambo manj izposojanih, a vseeno dragocenih knjig inštitutskih knjižnic ter prostor za skladiščenje publikacij Založbe ZRC.