Raziskovalna postaja Barje

Na raziskovalni postaji Barje delujejo Biološki inštitut Jovana Hadžija ter laboratoriji Paleontološkega inštituta Ivana Rakovca in Geografskega inštituta Antona Melika.

Preberi več
KNJIŽNICA

Uradne ure: Knjižnica je odprta po predhodnem dogovoru po e-pošti.

Vodja: dr. Filip Küzmič

Telefon: +386 1 47 06 336

E-pošta: filip.kuzmic@zrc-sazu.si