Telefon:
+38614706336
E-naslov:
Izbrane publikacije

ŠILC, Urban, KÜZMIČ, Filip, CAKOVIĆ, Danka, STEŠEVIĆ, Danijela. Beach litter along various sand dune habitats in the southern Adriatic (E Mediterranean). Marine pollution bulletin, ISSN 0025-326X, March 2018, vol. 128, str. 353-360

ŠILC, Urban, CAKOVIĆ, Danka, KÜZMIČ, Filip, STEŠEVIĆ, Danijela. Trampling impact on vegetation of embryonic and stabilised sand dunes in Montenegro. Journal of coastal conservation, ISSN 1874-7841, Feb. 2017, vol. 21, iss. 1, str. 15-21

KÜZMIČ, Filip, ŠILC, Urban. Alien species in different habitat types of Slovenia: analysis of vegetation database. Periodicum biologorum: an interdisciplinary international journal of the Societas Scientarium Naturalium Croatica established 1885, ISSN 0031-5362, 2017, vol. 119, no. 3, str. 199-208

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje (raziskovalni program • 1. januar 199931. december 2023)

Življenjepis

Izobrazba:

  • univerzitetni diplomirani biolog (Univerza v Ljubljani, 2012)
  • magister ekologije in biodiverzitete (Univerza v Ljubljani, 2015)

 

Tuji jeziki:

  • angleški (tekoče), srbo-hrvaški (funkcionalno), nemški (osnovno), francoski (osnovno)

 

Mednarodno sodelovanje:

  • Milan Chytrý, Masarykova univerza, Brno, Češka
  • Zdenka Lososová, Masarykova univerza, Brno, Češka
  • Danijela Stešević, Univerza v Podgorici, Črna Gora

Raziskovalna področja

Botanika B004 

Ključne besede

Sistematika rastlinskih združb • Ekologija rastlinskih združb