Knjižnica BIJHVodja

dr. Filip Küzmič

 

Usmeritev

Knjižnica Biološkega inštituta Jovana Hadžija je specialna knjižnica v okviru Biblioteke Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Hrani številne monografske in serijske publikacije s področja biologije in sorodnih ved.

 

Odprto

Po predhodnem dogovoru po e-pošti: filip.kuzmic@zrc-sazu.si

 

Telefon

+386 1 4706 336