Skip to main content
Dddr. Andrej Pleterski

znanstveni svetnik, redni prof.+386 1 47 06 388

andrej.pleterski@zrc-sazu.si
/Upokojeni sodelavec/

Izobrazba: 

  • diploma iz arheologije in zgodovine 1978, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • magisterij iz arheologije 1980, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 
  • doktorat iz zgodovine 1985, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 
  • habilitacija iz srednjeveške zgodovine 1995, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru 
  • habilitacija iz zgodnjesrednjeveške arheologije 2002, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 
  • doktorat iz arheologije 2003, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 
  • habilitacija za področje arheologije 2007, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 
  • redni profesor za področje arheologije 2012, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 
  • doktorat iz etnologije 2014, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 

Daljše bivanje v tujini: 

Kot štipendist ustanove Alexander von Humboldt se je 1991 izpopolnjeval na Inštitutu za predzgodovino in zgodnjozgodovino ter rimsko provincialno arheologijo na Univerzi Ludvika-Maksimilijana v Münchnu (Institut für Vor- und Frühgeschichte und Provinzialrömische Archäologie). 

V poletnem semestru 2002 je bil gostujoči profesor na Inštitutu za prazgodovino in zgodnjo zgodovino Univerze na Dunaju (Institut für Ur- und Frühgeschichte der Univesität Wien).

Naziv:

znanstveni svetnik

Področje preučevanja:

arheologija zgodnjega srednjega veka, staroslovanska arheologija, zgodnjesrednjeveška zgodovina, historična geografija, mitologija, informatizacija arheoloških virov.

Program:

Gospodarska in družbena dinamika na ozemlju Slovenije v zgodnjem srednjem veku

Uredništvo:

Skrbnik bibliografske zbirke LIBERA

Tiskane objave v e-obliki (pdf) >>>

***

Druge objave na spletu

2008

Mateja Belak in Andrej Pleterski
Digitalni katalog predmetov iz zgodnjesrednjeveške naselbine na blejski Pristavi. Ljubljana 2008

Andrej Pleterski
Zbirka terenskih zapisov o zgodnjesrednjeveški naselbini na blejski Pristavi. Ljubljana 2008

Mateja Belak
Digitalni katalog najdbenih lističev iz zgodnjesrednjeveške naselbine na blejski Pristavi. Ljubljana 2008

Andrej Pleterski in Mateja Belak
Digitalni katalog teže posameznih skupin najdb po mikrokvadrantih na blejski Pristavi.. Ljubljana 2008

2006

Zbirke ustnih izročil

Benjamin Štular, Andrej Pleterski
Izročilo in prostor. Nadgradnja vnosnega sistem za popisovanje izročila in prostora. Ljubljana 2006.

Izročilo in prostor. Nadgradnja vnosnega sistem za popisovanje izročila in prostora. Ljubljana 2006.

2005

Benjamin Štular, Andrej Pleterski
Izročilo in prostor. Sistem za vnos podatkov. Ljubljana 2005.

2002

Andrej Pleterski
Altenerding. Ljubljana 2002.

Andrej Pleterski
Grobišče kot nosilec arheoloških informacij - primer Altenerding. Ljubljana 2002.

Andrej Pleterski, Mateja Belak
Puščava nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu: Digitalni katalog, Ljubljana 2002.

Andrej Pleterski,
Sledovi slovanskih kneževin v vzhodnih Alpah. Arheološke in mitološke strukture.
Spuren slawischer Fürstentümer im Ostalpenraum. Archäologische und mythologische Anhaltspunkte, Ljubljana, Wien 2002.

***

PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Poselitev jugovzhodnoalpske regije v zgodnjem srednjem veku (01. november 2018 - 31. oktober 2022)
Popis, analiza in ovrednotenje primarnih in sekundarnih virov slovenskih raziskovalcev o "Posoškem staroverstvu" (01. november 2019 - 31. oktober 2021)
Svetišča (01. julij 2014 - 28. februar 2018)
Ariadne (01. februar 2013 - 31. januar 2017)
Grobišče Župna cerkev v Kranju (01. julij 2011 - 31. december 2015)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2009−2014) (research programme • 01. januar 2009 - 31. december 2014)
Mitska krajina kot vir znanj o urejanju prostora (01. maj 2009 - 30. junij 2010)
Informacijski sistem za arheološko dediščino Slovenije (01. januar 2007 - 31. december 2009)
Kulturna dediščina Krvavca – priprava turističnega produkta in njegovega vodenja (aplikativni • 01. januar 2007 - 31. december 2009)
Trajnostni razvoj varovanih območij - celostni pristop in aktivna vloga države (interdisciplinarni • 01. oktober 2006 - 30. september 2008)
Za svobodo domovine. Fronta v Julijcih 1915-1917 (interdisciplinarni • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)
Zgodnje neagrarne naselbine kot prostor prenosa idej in znanja v srednjeveški Evropi (aplikativni • 01. januar 2007 - 31. december 2008)
Računalniška arheološka podatkovna zbirka zgodnjesrednjeveških artefaktov (aplikativni • 01. maj 2006 - 30. april 2008)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2004–2008) (01. januar 2004 - 03. december 2008)